Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Проектът идентифицира проблем, свързан с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическата индустрия, която е добре развита в района на Добрич – Констанца. Фокусът на проекта е да се даде възможност на местните млади хора да бъдат мобилна работна сила в перспективен и динамичен сектор. Трансграничното сътрудничество ще доведе до подобряване на професионалната квалификация на работниците и по-добри възможности за местна заетост.

Основна цел на проекта – повишаване на конкурентоспособността на младежката работна сила от трансграничния регион и стимулиране на нейната мобилност през границата.

Основни дейности:

 • идентифициране и мотивиране на младежите;
 • включването им в професионални и езикови обучения;
 • разработване на обща стратегия за трансгранична заетост;
 • разработване на Виртуален център за насърчаване на заетостта, който ще осигури информация и връзка между работодатели и работници;
 • предоставяне на правни консултации за представителите на целевата група.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Подобрена професионална квалификация и езикова компетентност на 80 души;
 • Създаден виртуален център за насърчаване на заетостта;
 • Дадени 200 юридически консултации на младежите от региона;
 • Проведени 4 панаира за работни места;
 • Разработена съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор.

Участници – oбщо 22 880 души, разпределени по следния начин:

 • 200 участници в мотивационни обучения;
 • 80 включени в професионални и езикови курсове;
 • 400 присъствали на панаири на труда;
 • 200 души получили правни и бизнес консултации;
 • 22000 посетители на Виртуален център за насърчаване на заетостта (в дългосрочен план до 2023 г., когато се наблюдават индикаторите за резултат по програмата).

Общ бюджет: 340 542,98  евро, от които 289 461,52 евро (или 85%) принос от Европейския фонд за регионално развитие.

Партньори по проекта:

Водещ партньор: Община Каварна, България; 

Партньор по проекта (ПП2): Университет Овидиус – Констанца, Румъния; 

Партньор по проекта (ПП3) Асоциация Партньори 2000 – Кълъраш, Румъния

забележителности от трансграничния регион Добрич-Констанца

Природен резерват "Болата"
Нос Чиракман
Археологически резерват„Яйлата”
Кълъраш
Констанца
Previous
Next

Как да се свържете с нас

Close Menu