Project 16.4.2.017 "Improvement of the conditions for employment of youth in the tourism sector". Email: interreg017@kavarna.bg

От днес в Каварна функционира система за видеонаблюдение на обществените места. Системата ще подпомогне осигуряването и подобряването сигурността на гражданите и гостите на града.

„Осигурено е видеонаблюдение за входовете на Каварна, възлови градски зони, в това число паркове, централна и морска зона на града. Системата е базирана на съвременните цифрови технологии и има възможност да бъде разширена и надграждана.”, каза кметът на Каварна – г-жа Нина Ставрева.

Системата за видеонаблюдение обхваща:

  • Вход-изход на гр. Каварна за с. Българево (в района на бивше ДАП);
  • Вход-изход на гр. Каварна за с. Вранино (в района на бившата сграда на Община Каварна);
  • Централна част на гр. Каварна;
  • Кръстовището на улиците „България” и „Георги Кирков”;
  • Парк между улиците „Шипка” и „Еранос”;
  • Парк между улиците „ Братя Шкорпил”, „Георги Кирков” и „Дончо Ил. Стойков”;
  • Градски прак;
  • Морска зона – паркинг и входове на прилежащите пътни артерии.

На всички изходни точки на града са монтирани камери, които разпознават регистрационните табели на преминаващите моторни превозни средства. Всяка точка е оборудвана с камери за детайлно наблюдение, което включва посоката на движение на моторните превозни средства и хора.

Close Menu