Project 16.4.2.017 "Improvement of the conditions for employment of youth in the tourism sector". Email: interreg017@kavarna.bg

ПОКАНА
от Кметът на Община Каварна

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна

кани

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общината
на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Каварна

Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждането на бюджета на Община Каварна за 2018 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения от 05.01.2018 г. до 11.01.2018 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес obshtina@kavarna.bg. Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2018 г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg, в секция “Бюджет и финанси”.
Материалите по проекта за бюджет за 2018 г. са на разположение на гражданите в заседателната зала на II eтаж .

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Close Menu