Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект 16.4.2.017 “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България - 07.03.2019г.

Пресконференция за представяне на разработения в изпълнение на проекта „Виртуален център за насърчаване на заетостта” 16.03.2018г.

Пресконференция за представяне на проект 16.4.2.017 “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България, 16 август 2017 г.

Close Menu