Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Водещ партньор: Община Каварна

Каварна се намира на скалист бряг в северната част на българското Черноморие. Общината е част от област Добрич и се намира на 49 километра от областния град, а на 63 км североизточно се намира град Варна. Общата територия на община Каварна е 483 000 дка. Тя включва 21 населени места. По данни от 2011 година в тях живеят около 16 320 души, а в самия град Каварна живеят 12 572 човека.

Релефът на община Каварна е равнинен, равнисто-хълмист. Красивото крайбрежие на Каварна се простира на 42 км, а общата площ на плажовете в общината е 74 000 кв. м. На брега на града е създаден просторен изкуствен плаж. Eдин от символите на града е нос Чиракман. В миналото той се е врязвал на километри навътре в морето, но след силно земетресение, той се срутва. На неговото равно плато има много останки от крепостни стени, църкви и некрополи, което е доказателство за древността на Каварна. И днес нос Чиракман е притегателен център за археолозите. На север от Каварна се намира един от най-красивите морски носове, който е и най-източната точка на Европейския съюз – нос Калиакра. Уникалната природна даденост на района и местността Яйлата привличат много туристи, които харесват разнообразието в морския пейзаж.

Икономиката на община Каварна се развива предимно на основата на селското стопанство. Това е естествено, тъй като селищата са разположени в една от най-плодородните части на Добружа. Отглеждат се различни видове култури, районът е известен с произведените там плодове и зеленчуци. Друг основен принос към икономиката на града е морския туризъм. Около Каварна се намират множество красиви плажни заливи. Болата е обявен за един от най-красивите морски заливи в света. В рамките на община Каварна се намира едно от най-престижните голф игрища в България. На няколко километра от града са разположени и модерни туристически комплекси.

Партньор 1: Университет Овидиус – Констанца

Предмет на дейност на университета са образованието и научните изследвания, които да създават, поддържат и разпространяват знания на обществото. Сред основните му цели са:

А) Първоначално и непрекъснато обучение на специалисти;

Б) Личностното развитие на студентите и обучаващите се в духа на индивидуалната професионална квалификация ОУК има 55 години история и е едно от основните висши учебни заведения в Румъния. ОУК има 16 факултета и 15 660 студенти посещават университетските курсове през 2015-2016 г.

Целта на университета е да подготви студентите и обучаващите се за активен живот, като непрекъснато обвързва образователното съдържание и обучението с изискванията на пазара на труда, като по този начин отговаря на нуждите на икономическата и социалната среда.

ОУК се ангажира да помогне и насочи своите студенти и възпитаници успешно да се интегрират в националния и международния пазар на труда, като предлага насоки и консултантски услуги чрез Образователния и професионален консултативен център и Центъра за обучение и непрекъснато професионално развитие.

Партньор 2: Асоциация Партньори 2000 – Кълъраш

Целта на асоциацията е да осъществява сътрудничество с румънски или чуждестранни субекти, изпълняващи инициативи от публичен или частен интерес, улеснявайки достъпа до частни и публични ресурси, преследвайки плановете за социално-икономическо и културно развитие в полза на местните общности. Организацията има опит в установяване на трансгранични партньорства, както и опит в извършването на трансгранични проучвания за съвместни възможности за развитие в трансграничния регион.

Организацията притежава опит и компетентност по въпроси, свързани с дейностите по опазване на околната среда, като допринася за прилагането на подходящи модели в търсене на най-добрите решения.

Наред с останалото, Асоциация Партньори 2000 е разработила и поддържа отлична комуникационна мрежа и връзки с представители на медиите.

Close Menu