Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Стратегия за управление на човешките ресурси в трансграничния регион Добрич-Констанца

Изтеглете в PDF формат целия документ

Стратегия за управление на човешките ресурси в трансграничния регион Добрич-Констанца (резюме)

Комуникационна стратегия в подкрепа на икономическото развитие на Община Каварна - План за изпълнение

Затвори