Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg
Тази страница дава възможност за свързване на дружества, работещи в туризма от трансграничния регион Добрич-Констанца и създаване на дългосрочни икономически връзки между тях. Заявете участие, като предоставите нужната информация за Вашата организация, използвайки формата в дясно.
Close Menu